Pravično delimo

Pravično delimo

Delimo znanje in krepimo veščine za trajnostni razvoj. Odpiramo perspektive,
spodbujamo kritični razmislek, kreativne pristope k izzivom in izražanje lastnega
mnenja. Unikatne učne izkušnje ustvarjamo s:

 • treningi in delavnicami,
 • svetovanjem in
 • moderiranjem velikih skupin.

Reference:

 • Urban art meeting Litija, Mladi v akciji
 • Sustainable generation project, Erasmus +
 • Head on, knowledge for sustainable future, SCI Camp
 • Manic mechanics, Erasmus +
 • Lets get Beesy, SCI Camp
 • Outdoor skils for urban kids, Erasmus +
 • Festival.traparij, Coworking Zasavje
 • Živa knjižnica Zasavje