Razmišljamo o planetu

Razmišljamo o planetu

… spogledujemo se z igrivostjo in družbenim učinkom. Verjamemo, da rast poteka od
spodaj navzgor in da mora z razvojem priti tudi trajnost..

Trajnostni razvoj je cilj, ki ga lahko dosežemo le z izobraževanjem, spodbujanjem k
raziskovanju in izvajanju novih alternativ trenutnim praksam.

Spodbujamo ga tudi s Skupnostnim sadovnjakom, ob Ulici solidarnosti v Litiji. Je
prostor, kjer poleg različnih drevesnih vrst rastejo tudi težnje po večji prehranski
samozadostnosti in izkoristku zelenih površin v urbanih okoljih.