Razmišljate o učenju?

Razmišljate o učenju?

Z udeležbo na naših izobraževanjih se udeleženci priučijo sposobnosti argumentiranja, kritične analize družbe, usvojijo načela so-bivanja in sodelovanja.

Vse to so temeljne spretnosti in znanja, potrebna, da mladi postanejo ozaveščeni in aktivni državljani demokratične družbe. Oblikovali smo tri vrste delavnic:

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Delavnice človekovih pravic in aktivnega državljanstva izvajamo skozi izkustveno učenje. Naslavljamo aktualne tematike, spodbujamo aktivacijo v družbi ter mladim nudimo varen prostor pri prehodu iz miselne cone udobja.

ŠNELKURS MEHKIH VEŠČIN

Komunikacija, delo v ekipi, sposobnost mirnega reševanja konfliktov, obvladovanje nepredvidenih situacij ter uspešno opravljanje s časom so ključne veščine in orodja, s katerimi mladi polno razvijejo svoje potenciale.

»reKREATIVNO RAZMIŠLJANJE« spodbuja kreativne možganske akrobacije, generiranje novih idej in rešitev ter testira sveže pristope k izzivom. Z raziskovanjem in igro pozitivno vpliva na samopodobo mladih, ki bodo soustvarjali lepši svet.